About HeKang
Home > About HeKang > WMUAA > Alumni contacts

0571-87675536

Alumni contacts

Name               Name of the entity


Ye Zhen           Zhejiang province health department

Ye Jinming       Zhejiang hospital surgery